آموزش طلاب اهل سنت
56 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب
مصاحبه کننده : هفته نامه سیروان
محل مصاحبه : مرکز بزرگ اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کردستان
تاریخ نشر : Sep 23 2005 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

سلام